ไซเบอร์ตรอนร่วมงาน Cybersecurity เพื่อศรีธัญญา

ACTIVITY | 12-02-2018

เสาร์ที่ 10 ก.พ. ไซเบอร์ตรอนได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สการกุศล โครงการ "Cybersecurity เพื่อศรีธัญญา" เพื่อระดมรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ยากไร้ของโรงพยาบาลศรีธัญญา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ปริญญา หอมเอนก (เอซิส และไซเบอร์ตรอน) บรรยายในหัวข้อ "ภัยไซเบอร์ในปี 2018" และ อ.นพ ภูมิไธสง (MAYASEVEN) บรรยาย/สาธิตในหัวข้อ "ช่องโหว่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการป้องกัน" โดยได้รับความสนับสนุนด้านสถานที่จาก MFEC @Playtorium Solutions

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและบริจาคอย่างล้นหลาม พร้อมทั้ง อ.ปริญญา ได้นำหนังสือ Strategy to Cybersecurity 4.0 มาร่วมจัดจำหน่ายโดยไม่หักต้นทุนเพื่อสมทบทุนบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยท้ายที่สุดสรุปยอดบริจาคได้ราว 150,000 บาท ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ริเริ่ม น.อ. อมร ชมเชย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกท่าน

ขออนุโทธนาบุญครับ ^.^

Event News Others