เมนู

Enterprise Resource Planning หรือ ERP นับเป็นแกนหลักในการดำเนินการของ
หลายองค์กรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ Stakeholders ทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่น
ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดขององค์กรเช่นกัน การถูกโจมตีระดับ application หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย อาจนำไปสู่ความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ และ
มีผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรอย่างใหญ่หลวง

ไซเบอร์ตรอนมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำในหลายด้านของ Cybersecurity รวมถึงความเข้าใจในการจัดการระบบ ERP เช่น SAP ในระดับเทคนิคด้วย เมื่อผสานประสบการณ์เหล่านี้ จึงสามารถนำเสนอบริการที่พิเศษและเป็นที่ต้องการ
แต่ไม่สามารถหาได้จาก MSSP ทั่วไปได้

ไม่ว่าคุณจะใช้ ERP แบบไหนอยู่ คุณอาจพบคำตอบที่ต้องการในการเฝ้าระวังระบบงาน
ที่สำคัญที่สุด ที่ไซเบอร์ตรอน

Enterprise Resource Planning หรือ ERP นับเป็นแกนหลักในการดำเนินการของ
หลายองค์กรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ Stakeholders ทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดขององค์กรเช่นกัน การถูกโจมตีระดับ application หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย อาจนำไปสู่ความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ และมีผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรอย่างใหญ่หลวง

ไซเบอร์ตรอนมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำในหลายด้านของ Cybersecurity รวมถึงความเข้าใจในการจัดการระบบ ERP เช่น SAP ในระดับเทคนิคด้วย เมื่อผสานประสบการณ์เหล่านี้ จึงสามารถนำเสนอบริการที่พิเศษและเป็นที่ต้องการแต่ไม่สามารถหาได้จาก MSSP ทั่วไปได้

ไม่ว่าคุณจะใช้ ERP แบบไหนอยู่ คุณอาจพบคำตอบที่ต้องการในการเฝ้าระวังระบบงานที่สำคัญที่สุด ที่ไซเบอร์ตรอน

สิ่งที่องค์กรจะได้จาก BizWatch:

(ปรับแต่งได้)

นับเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ถึงวงในของ Defense In Depth คือระดับ Application และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กร ซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจและพันธกิจขององค์กรหลายๆองค์กร