เมนู

ในสถานการณ์การถูกโจมตีทางไชเบอร์ที่มีผลกระทบกับธุรกิจและองค์กร ทั้งความเสียหายด้านข้อมูลที่ประเมินค่าไม่ได้ขององค์กร ลูกค้า และคู่ค้า ไปจนถึงความเสียหาย ในแง่ชื่อเสียง ความไว้วางใจ ที่องค์กรสร้างสมมายาวนาน การตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างเหมาะสม ทันท่วงที ในระดับข้ามวัน

หรือระดับชั่วโมง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะจำกัดความเสียหาย กู้ระบบและกระบวนการให้กลับมาพร้อมดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงการสืบคันหาสาเหตุ และกำจัดรากของปัญหาเพื่อไม่ให้มีการเกิดซ้ำได้

หลายองค์กร อาจะมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง หรือตอบสนองต่อภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน หรือมีผลกระทบต่อองค์กรระดับหนึ่ง แต่สำหรับภัยคุกคามที่ ต้องการผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ที่สามารถให้คำแนะนำเข้าดำเนินการเก็บหลักฐาน วิเคราะห์อย่างมีประสบการณ์ และช่วยให้องค์กรตอบสนอง ได้อย่างดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวด ในการก้าวข้ามเหตุการณ์ดังกล่าวได้

ไชเบอร์ตรอนมีความพร้อมทั้งบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในด้านนี้ และพร้อมเคลื่อนทีม
เข้า
ดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามความต้องการได้อย่างฉับไว

ในสถานการณ์การถูกโจมตีทางไชเบอร์ที่มีผลกระทบกับธุรกิจและองค์กร ทั้งความเสียหายด้านข้อมูลที่ประเมินค่าไม่ได้ขององค์กร ลูกค้า และคู่ค้า ไปจนถึงความเสียหาย ในแง่ชื่อเสียง ความไว้วางใจ ที่องค์กรสร้างสมมายาวนาน การตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างเหมาะสม ทันท่วงที ในระดับข้ามวัน หรือระดับชั่วโมง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะจำกัดความเสียหาย กู้ระบบและกระบวนการให้กลับมาพร้อมดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงการสืบคันหาสาเหตุ และกำจัดรากของปัญหาเพื่อไม่ให้มีการเกิดซ้ำได้

หลายองค์กร อาจะมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง หรือตอบสนองต่อภัยคุกคามที่มีความซับซ้อน หรือมีผลกระทบต่อองค์กรระดับหนึ่ง แต่สำหรับภัยคุกคามที่ ต้องการผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ที่สามารถให้คำแนะนำเข้าดำเนินการเก็บหลักฐาน วิเคราะห์อย่างมีประสบการณ์ และช่วยให้องค์กรตอบสนอง ได้อย่างดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวด ในการก้าวข้ามเหตุการณ์ดังกล่าวได้

ไชเบอร์ตรอนมีความพร้อมทั้งบุคลากรที่
เชี่ยวชาญในด้านนี้ และพร้อมเคลื่อนทีม เข้าดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามความต้องการได้อย่างฉับไว

สิ่งที่องค์กรจะได้จาก >>CyberSquad

(ปรับแต่งได้)