เมนู

Security Analyst Security Analyst

นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย (Security Analyst)

woman-s-eye-with-smart-contact-lens-biometric-secu-technology-concept

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 • จัดลำดับความสำคัญของการบุกรุก ที่มีผลกระทบกับองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และให้คำแนะนำ Solution ให้กับกลุ่มลูกค้า

 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA

 • ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามใหม่ๆ

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System และ Network Security

 • มีความเข้าใจในการทำงานของระบบ Security products เช่น NG Firewall, IDS/IPS, Web Application Firewall, Email Security Gateway, Web Security Gateway, SIEM, DLP, NAC, PAM, DRM

 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี

 • คิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม

 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 • มีระเบียบวินัยที่ดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด

 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Log Management, SIEM, Incident response, Security Infrastructure Management หรือ Monitoring Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากมีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น ComTIA Security+, CompTIA CySA+, CEH, CHFI, CSX, CASP, CISA, CISM, CISSP, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

✉️  hr@cybertron.co.th

This site is registered on wpml.org as a development site.