เมนู

ในขณะที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ Privacy, จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรในฐานะของ Data Controller หรือ Data Processor ที่จะต้องดูแลรักษา และเฝ้าระวังความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของลูกค้าพนักงาน และลูกค้าของลูกค้า ให้มีความปลอดภัย ไม่รั่วไหล ให้ครบทั้ง Confidentiality, Integrity และ Availability (CIA)

ไซเบอร์ตรอนมีเครื่องมือหลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากหลายค่าย รวมถึงความพร้อมในการให้บริการเฝ้าระวังด้าน Privacy โดยเฉพาะ เพื่อผสานกับการเฝ้าระวังด้าน Cybersecurity จึงทำให้เป็นการเฝ้าระวังที่สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม ครอบคลุมความต้องการขององค์กรในปัจจุบันมากที่สุด

สิ่งที่องค์กรจะได้จาก PrivacyWatch

(ปรับแต่งได้)