เมนู

Sales Executive Security Sales Engineer  Sales Executive Security Sales Engineer 

Sales Executive / Security Sales Engineer

friendly-partners-handshaking-group-meeting-thanking-successful-teamwork

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แนะนำ และนำเสนอบริการ และสินค้า

 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ออกแบบ และคัดเลือก Solution ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้

 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับลูกค้า

 • ดูแลงานด้านการขาย ทำยอดขายตามเป้าที่ได้รับ

 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายตลอดโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย

 • ติดต่อประสานงานภายในบริษัทและลูกค้า เพื่อดำเนินงานโครงการ

 • ติดตามงาน, ช่วยแก้ปัญหางานลูกค้า

 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน IT, Network, Hardware, Cybersecurity จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • จบปริญญาตรีด้านการตลาด บริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีความสามารถในการพูด การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • สามารถเดินทางออกไปพบลูกค้าได้

 • มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

 • มีทักษะด้านการออกแบบและวางแผนงานเพื่อปิดการขาย

 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงาน อาทิ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

✉️  hr@cybertron.co.th