เมนู

Ransomware โจมตี !!
7-ELEVEN กว่า 175 แห่ง ในเดนมาร์ก

7-11 Full

ส่งผลใหระบบเครือข่ายล่ม อุปกรณ์ใช้งานถูกเข้ารหัส ไม่สามารถใช้เครื่องบันทึกรายการสินค้า และชำระเงินสดได้

15 สิงหาคม 2565

ทางบริษัทยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มที่รับผิดชอบ นอกจากการยืนยันว่าถูกกลุ่มแรนซัมแวร์โจมตีระบบเครือข่าย และเข้ารหัสอุปกรณ์ จากการแถลงข่าวบน Facebook

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับความร่วมมือกับทางตำรวจในการสอบสวนคดี ขอบเขต และผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ที่ถูกโจมตี

หลังจากถูกโจมตีร้าน 7-11 ในประเทศเดนมาร์ก ไม่สามารถใช้เครื่องชำระเงินสดได้ จึงส่งผลให้ร้าน 7-11 ทั้งหมดต้องปิดให้บริการทั่วประเทศ ในขณะที่ทางบริษัทกำลังสืบหาสาเหตุดังกล่าว ร้าน 7-11 เริ่มกลับมาเปิดให้บริการโดยใช้วิธีแบบดั้งเดิม เช่น รับเงินสด หรือ Mobile Pay ในบางพื้นที่กว่า 135 แห่ง  List name

 

แม้ว่ายังไม่มีหลักฐานในการโจมตีที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า คู่ค้า และอุปกรณ์ต่างๆ แต่เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ และอีกไม่นานน่าจะทราบว่าผู้โจมตีเป็นใคร เพราะเวลากลุ่มแรนซัมแวร์โจมตีมักจะขโมยข้อมูลก่อนที่จะทำการเข้ารหัสรวมถึงการเรียกค่าไถ่ก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ