เมนู

ไซเบอร์ตรอน รับมอบรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Cybersecurity Award

17 พฤศจิกายน 2566

ไซเบอร์ตรอน รับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในระดับอาเซียน “ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Cybersecurity Award” โดย อ.ปริญญา หอมเอนก และ อ.นภัทร อรุณธนา เป็นผู้แทนขึ้นรับมอบรางวัล ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

S__20537603

เอซิสฯ และไซเบอร์ตรอน ขอขอบคุณคณะกรรมการ ATCI และสมาพันธ์ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) ตลอดจนผู้ใข้บริการ และเพื่อนพนักงานทุกคนที่ทำให้เรามีวันนี้ เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป