เมนู

ไซเบอร์ตรอน-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มจธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร

28 ธันวาคม 2566 | ภัทรพงศ์ ดิษฐกรโภคิน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ตัวแทนจากไซเบอร์ตรอน นำโดยคุณ นภัทร อรุณธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมทั้งบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยาน
 

ไซเบอร์ตรอนยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีส่วนช่วยในการบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลรุ่นใหม่ให้เพียงพอกับเทรนด์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่กำลังเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก