เมนู

Cyber Defense Initiative Conference 2023 (29-30 November 2023) Grand Hall BITEC Bangna

30 พฤศจิกายน 2566 | ภัทรพงศ์ ดิษฐกรโภคิน

โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ไซเบอร์ตรอนได้เข้าร่วมงาน CDIC 2023 ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการศูนย์เฝ้าระวังไซเบอร์ในประเทศไทย โดยงานสัมมนาในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Powering Techno-Drive in Digi-Hype Behaviour towards Digital Trust” เน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างคน (People), กระบวนการ (Process), และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคลในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

เช่นเดียวกันกับในปีที่ผ่านๆมา ไซเบอร์ตรอนได้นำเสนอบริการ #Cyber911 หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังในรูปแบบเชิงรุก (CSOC) ด้วยการเฝ้าระวังข้อมูล Log แบบเรียลไทม์และวิเคราะห์หาเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอด 24×7 โดยบูธกิจกรรมของไซเบอร์ตรอนได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้คุณ นภัทร อรุณธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “เมื่อแมวดำโจมตีเว็บ จะ Face-Off กลับมาหล่อเหมือนเดิมได้อย่างไรใน 5 นาที” ผ่านกิจกรรม CDIC 2023 Live Show ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับงาน CDIC 2023 ได้ที่
https://www.cdicconference.com/
ACIS Professional Center Co., Ltd.
02-253-4736
registration@cdicconference.com