เมนู

Brokenwire โจมตีการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

2022-04-07 Brokenwire

เมื่อกระแสรถ EV มา … การโจมตีก็ตามมาด้วยย  🚗

7 เมษายน 2565

📢 ผู้ใช้รถ EV อาจเสี่ยงถูกโจมตีจาก Brokenwire !!

🧐 กลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและ Armasuisse S+T ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเทคนิคการโจมตีรูปแบบใหม่ซึ่งมุ่งเป้าไปยัง Combined Charging System (CSS) ที่กำลังได้รับความนิยม โดยจะรบกวนความสามารถในการชาร์จพลังงานให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าได้❗❗

🧨 เทคนิคการโจมตีนี้ เรียกว่า Brokenwire ซึ่งจะเป็นการแทรกแซงการควบคุมการสื่อสารระหว่างยานยนต์ และ Charger ทำให้การชาร์จหยุดชะงักลงได้จากควบคุมแบบไร้สายในระยะไกลถึง 47 เมตร ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกให้แก่ผู้คนโดยทั่วไปแล้ว การโจมตีนี้ยังอาจ ขัดขวางกระบวนการชาร์จพลังงานให้แก่ยานยนต์ที่มีความสำคัญ เช่น รถพยาบาล อันเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตอีกด้วย

🤔 Brokenwire จึงเป็นประเด็นร้อนโดยทันทีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 12 ล้านคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนทั่วโลก และกลายเป็นผลกระทบระลอกใหม่ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ากับยานยนต์ทั้งต่อองค์กรเอกชนและบริการสาธารณะที่สำคัญ

🔥 อย่างไรก็ตาม ยังมิได้มีการเปิดเผยรายละเอียด หรือวิธีการที่ใช้ในการโจมตี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังกำหนดมาตรการต่อต้านภัยคุกคามที่เหมาะสม

🤔 CCS คือ ประเภทหนึ่งของคอนเน็กเตอร์ที่ใช้สำหรับการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แก่ยานพาหนะอย่างรวดเร็ว ​ทั้งนี้ Brokenwire มุ่งโจมตีเทคโนโลยีนี้โดยการส่งสัญญาณอิเล็กโตรแมกเนติกที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะทำให้กระบวนการชาร์จยุติลงโดยทันที

💡🤔 ผู้เชี่ยวชาญยังชี้แจงต่อไปว่า การโจมตีสามารถดำเนินการได้โดยการผสมผสานองค์ประกอบที่มีอยู่ทั่วไป เช่น วิทยุแบบซอฟต์แวร์ (Software-Defined Radio) แอมปลิฟายเออร์ และเสาอากาศไดโพล ซึ่งไม่จำกัดการโจมตีเฉพาะจากบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังครอบคลุมถึงการลักลอบติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถควบคุมจากระยะไกลอีกด้วย

🧷 การใช้ PLC (Power-Line Communications) เพื่อการสื่อสารในระหว่างการชาร์จกลายเป็นข้อบกพร่องด้านการออกแบบที่รุนแรงในยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนหลายล้านคัน ซึ่งบางส่วนถูกนำไปใช้และกลายเป็นช่องโหว่ในระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

อ้างอิง: https://thehackernews.com/…/brokenwire-hack-could-let…