เมนู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกับ 2 บริษัทชั้นนำด้าน Cybersecurity

S__16269977

ร่วมพัฒนานิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ CEDT

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) พร้อมทั้งคุณนภัทร อรุณธนา, CEO บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

บันทึกข้อตกลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศ และถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไทยต่อไป โดยเฉพาะทางด้าน Cybersecurity ที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจในปัจจุบัน โดยนิสิตในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology: CEDT) จะได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัททั้งสอง ระหว่างเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2567

เอซิสฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการทั้งในด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในและนอกองค์กร โดยทีมงานของ ACIS ได้ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความรู้ความสามารถจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในระดับสากลได้อย่างง่ายดาย

ไซเบอร์ตรอน ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย ตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามอย่างทันท่วงที ลดผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งนำมาตรฐานและกรอบการทำงานที่เป็นที่ยอมรับมาใช้ในบริการ เตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าเพื่อรองรับการโจมตีทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ ลดผลกระทบและสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วยแพลตฟอร์มการพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ครอบคลุมทุกมิติของมุมมองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งควบคุมคุณภาพโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการรับรองอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ติดตามรายละเอียดของหลักสูตร CEDT เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://www.cp.eng.chula.ac.th/cedt
Facebook: https://www.facebook.com/cedtengchula/