เมนู

ไซเบอร์ตรอน ให้การต้อนรับคณาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 เมษายน 2566

บริษัท Cybertron จำกัด ยินดีต้อนรับคณะคณาจารย์จากภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ประกอบด้วย

1. ผศ. ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผศ. ดร. ยุทธพงษ์ สมจิต ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ผศ. ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. ผศ. โดม โพธิกานนท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสเข้าดูงานหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Security Operation Center (SOC) เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ บริษัท ไซเบอร์ตรอน (สำนักงานใหญ่) จำกัด โดยมี คุณนภัทร อรุณธนา CEO, Cybertron Co., Ltd. ให้การต้อนรับ