เมนู

บริษัท Cybertron ร่วมงาน สกมช อบรมบริการระบบการเรียนรู้แบบจำลองเหตุการณ์ (Samulation) CYBER W.A.R

06AF7BDB-7E39-4844-B09B-BC6A8E4E3263

บริษัท ไซเบอร์ตรอน ร่วมงาน สกมช ฝึกอบรบระบบการเรียนรู้แบบจำลองเหตุการณ์ (Samulation) CYBER W.A.R

31 สิงหาคม 2565

บริษัท Cybertron จัดฝึกอบรบระบบการเรียนรู้แบบจำลองเหตุการณ์ (Samulation) CYBER W.A.R เพื่อจำลองกลยุทธ์ทางไซเบอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามจำลองยุทธ์สำหรับสงครามไซเบอร์ หรือสงครามของแฮ็กเกอร์ผู้ซึ่งเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์และผู้ถูกคุกคาม เปรียบเสมือนฝ่ายรุกและฝ่ายรับระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ คือแนวทางใหม่สำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ ที่พร้อมสำหรับเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยการใช้แบบฝึกหัดป้องกันภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน ถือเป็นการฝึกบุคลากรด้วยเวลาจำกัดเพื่อ ให้เกิดเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลให้ข้อมูลที่สำคัญถูกจารกรรม และระบบการสั่งงานต่าง ๆ ถูกทำลายจากผู้คุกคาม ในวันที่ 22, 24 และ 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 

รูปภาพบรรยากาศภายในงาน วันที่ 22 สิงหาคม 2565

 

  
 
 

 

รูปภาพบรรยากาศภายในงาน วันที่ 24 สิงหาคม 2565

   

 

รูปภาพบรรยากาศภายในงาน วันที่ 26 สิงหาคม 2565