เมนู

บริษัท Cybertron ร่วมงาน สกมช อบรมบริการระบบการเรียนรู้แบบจำลองเหตุการณ์ (Samulation) CYBER W.A.R

585595

บริษัท ไซเบอร์ตรอน ร่วมงาน สกมช ฝึกอบรบระบบการเรียนรู้แบบจำลองเหตุการณ์ (Samulation) CYBER W.A.R

12 กันยายน 2565

บริษัท Cybertron จัดฝึกอบรบระบบการเรียนรู้แบบจำลองเหตุการณ์ (Samulation) CYBER W.A.R เพื่อจำลองกลยุทธ์ทางไซเบอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามจำลองยุทธ์สำหรับสงครามไซเบอร์ หรือสงครามของแฮ็กเกอร์ผู้ซึ่งเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์และผู้ถูกคุกคาม เปรียบเสมือนฝ่ายรุกและฝ่ายรับระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ คือแนวทางใหม่สำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ ที่พร้อมสำหรับเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยการใช้แบบฝึกหัดป้องกันภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน ถือเป็นการฝึกบุคลากรด้วยเวลาจำกัดเพื่อ ให้เกิดเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลให้ข้อมูลที่สำคัญถูกจารกรรม และระบบการสั่งงานต่าง ๆ ถูกทำลายจากผู้คุกคาม ในวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค. พาาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ 

 

รูปภาพบรรยากาศภายในงานวันที่ 10 กันยายน 2565