เมนู

Cybertron ร่วมมือ Synnex บุกตลาดไซเบอร์ซีเคียวริตี้

messageImage_1657010409180

Cybertron ร่วมมือ Synnex บุกตลาดไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตอบสนองความต้องการในยุค Digital Transformation

 

7 กรกฎาคม 2565

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด หรือ Cybertron ผู้ให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ รวมถึงให้บริการนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ล้ำสมัยในระดับสากลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสบการณ์ชั้นนำของประเทศ ร่วมมือกับบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Synnex ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้าน Hardware, Software และการให้บริการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต

 

 

โดยมี ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด และในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณรัฐพล ภักดีภูมิ ตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ลงนามความร่วมมือกับ คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบันทึกภาพร่วมกัน ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ซินเน็คฯ