เมนู

อัปเดต Malwarebyte แก้ปัญหาเรียกใช้ Chrome

25 มิถุนายน 2566
กนิษฐา พุ่มผล และ ธนวัฒน์ ทองน้อย

Malwarebytes ออกซอฟต์แวร์อัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นกับ Google Chrome ภายหลังการอัปเดตของ Windows 11 22H2 KB5027231 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรคในการเรียกใช้ Google Chrome กล่าวคือ โปรเซสของ Chrome มีการใช้งานตามปกติแต่กลับไม่สามารถแสดงหน้าต่างของโปรแกรมขึ้นบนจอภาพได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นกับโมดูลที่ใช้ป้องกัน Exploit ของ Malwarebyte ซึ่งไม่อนุญาตให้โหลดเว็บบราวเซอร์ภายหลังการติดตั้งการอัปเดต KB5027231 นั่นเอง

ในเบื้องต้น สำหรับผู้ใช้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว แนะนำให้ปิดตัวเลือกการป้องกับแอพพลิเคชั่น Chrome ภายในการตั้งค่าของ Malwarebyte เป็นการชั่วคราว โดยในภายหลัง Malwarebyte ได้ประกาศอัปเดตใหม่เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง Chrome และ Malwarebytes บน Windows 11 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้ Chrome เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการป้องกันบน Windows 11 โดยไม่นำฟังก์ชั่น Anti-exploit ไปใช้กับโปรเซสทั้งหมดของ Chrome 

การอัปเดตล่าสุดจะทำให้เวอร์ชั่นของ Component เป็น 1.0.2047 และเวอร์ชั่นของ Malwarebyte เป็น 4.5.31.270 ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยอัตโนมัติ หรือผู้ใช้สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่เมนู Setting > About > Check for updates ทั้งนี้  แนะนำให้ผู้ใช้ที่เคยแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการชั่วคราวไปแล้ว ทำการ Enable ตัวเลือก Anti-exploit protection ให้แก่ Chrome ภายหลังการอัปเดตนี้ด้วย

อนึ่ง ปัญหาในลักษณะเดียวกันภายหลังการอัปเดตของ Windows 11 ในครั้งนี้ ยังพบได้กับผลิตภัณฑ์ของ Cisco และ WatchGuard EDR อีกด้วย ซึ่งแนะนำให้ผู้ใช้ที่ประสบอุปสรรคดังกล่าวทำการปิด (Disable) ตัวเลือก Anti-exploit protection หรือกำหนดให้ Chrome เป็นบราวเซอร์หลัก (Default Web Browser) บน Windows 11 ที่ประสบปัญหา | BleepingComputer