เมนู

พีธีรับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
(Intensive Cybersecurity Capacity Building Program)

01411

3 พฤศจิกายน 2565

บริษัท ไซเบอร์ตรอน นำโดยนายนภัทร อรุณธนา CEO ของบริษัทฯ ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่เกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1  โดยทาง สกมช. ได้กล่าวแถลงผลสำเร็จโครงการฯ ในยกระดับบุคลากรไซเบอร์ไทยทัดเทียมสากล ทะลุเป้ากว่า 4,000 คน  ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

#สกมช #Cybersecurity #InformationSecurity #ITSecurity #BuildingProgram #Cybertron #ACIS #NCSA