เมนู

ฟ้อง!! META และ รพ. กว่า 33 แห่ง
เหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

Meta FULL

พบการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มีความ Sensitive โดยไม่ได้รับความยินยอม และนำไปใช้ในการจัดทำโฆษณา

3 สิงหาคม 2565

🕵️‍♀️ มีการฟ้องร้องดำเนินคดีในเขตภาพเหนือของแคลิฟอร์เนียเพื่อเป็นการต่อต้าน Meta (Facebook) รวมถึงศูนย์การแพทย์ UCSF และมูลนิธิการแพทย์ (Dignity Health Medical Foundation) ว่าได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ป่วย เพื่อใช้ในการทำโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
 
📢 จากการติดตาม และรวบรวมข้อมูลนี้ ทั้งโรงพยาบาล และ Meta ไม่มีการแจ้งให้ทางผู้ป่วยทราบ หรือขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความละเอียดอ่อนรายงานด้านสุขภาพ ยาที่ผู้ป่วยใช้ เป็นต้น
 

 ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกถึงการละเมิดความส่วนตัว เมื่อ Meta (Facebook) ได้มีการกำหนดเป้าหมาย รวมถึงปรับแต่งโฆษณาให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางการแพทย์ของพวกเขาโดยเฉพาะ

💥 Meta Pixel คือโค้ดที่มีขนาดเพียง 1 พิกเซล ที่สามารถแทรกเข้าไปยังในเว็บไซต์ต่างๆ ได้ เพื่อช่วยในการจัดทำโปรไฟล์ผู้เยี่ยมชม รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่ป้อนในแบบฟอร์มต่างๆ การคลิกปุ่ม รูปแบบการเลื่อน รวมถึงการช่วยสร้างโฆษณาตามเป้าหมายของเว็บไซต์นั้นๆ

👨‍⚖️ ในการรวบรวมข้อมูลจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทุกคน แม้ว่าผู้ใช้จะไม่มีบัญชี Facebook แต่สำหรับผู้ที่มีบัญชี Facebook จะถูกเชื่อมโยงบัญชีและปรับให้การทำงานเหมาะสมกับผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในการใช้งาน เนื่องจาก Meta Pixel ได้ถูกติดตั้งอยู่บนเว็บไซต์จำนวนมาก ผู้ใช้งานจะถูกติดตาม และกำหนดเป้าหมายด้วยโฆษณาเฉพาะบนอินเตอร์เน็ตหลายแห่ง

🔎 จากการตรวจสอบล่าสุดของ The Markup พบว่า Meta Pixel คิดเป็น 30% จากเว็บไซต์ยอดนิยมทั้งหมด 80,000 อันดับแรก และจัดอยู่ใน 33 เว็บไซต์ของโรงพยาบาล 100 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา จากโรงพยาบาล 33 แห่งพบว่ามี Meta Pixel ที่มีข้อมูลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกรวมกันมากกว่า 26 ล้านราย