เมนู

Oracle ประกาศ Update Patch 433 รายการ

1. Oracle

ครอบคลุม 231 CVE ในที่นี้มี 74 รายการเข้าข่ายวิกฤต แนะupdate patch ทันที

18 เมษายน 2566

Oracle ได้ประกาศอัปเดต Patch ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 แนะนำให้ update patch จำนวน 433 รายการ ในจำนวนนี้มี 80 patch ครอบคลุมด้วยการติดตาม CVE ที่ 52 หมายเลข ซึ่งได้รับการติดตามไปแล้วเมื่อปี 2018 – 2021 และมี 9 patch ครอบคลุมด้วยการติดตาม CVE ที่ 6 หมายเลข ระดับคะแนน CVSSv3  มากกว่า 9 คะแนน

โดยช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนี้มี 74 รายการที่เข้าข่ายวิกฤต ครอบคลุมด้วยการติดตาม CVE ที่ 33 หมายเลข

และจากจำนวนทั้งหมด 433 รายการแบ่งระดับความรุนแรงได้ดังนี้

ช่องโหว่ทั้งหมดนี้ ส่งผลทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์

ท้ายสุดแล้ว Oracle แนะนำให้ทำการอัปเดต Patch ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้จาก Web site ของทาง Oracle https://www.oracle.com/security-alerts/ ในหัวข้อ Critical Patch Update – April 2023

อ้างอิง : unifiedguru.com, tenable.com