เมนู

South-East Asia Cybersecurity
Consortium Forum 2022 (SEACC)

1

28 พฤศจิกายน 2565

Cybertron, ACISและ TISA รู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวง MCI (Ministry of Communications and Information) Mrs. Josephine Teo, ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน South-East Asia Cybersecurity Consortium Forum 2022 (SEACC)Mrs. Josephine Teo ดำรงตำแหน่ง Minister for Communications and Information and Minister-in-charge of the Cyber Security Agency and Smart Nation Initiative since 2021, and Second Minister for Home Affairs since 2017. และ เป็นประธานในการ Sign MOU South-East Asia Cybersecurity Consortium Partnership 8 ประเทศ ได้แก่ บูรไน, กัมพูชา, อินโดนีเชีย, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม เป็นการสร้างความร่วมมือด้าน Cybersecurity เป็นครั้งแรกของ South-East Asia ขอขอบพระคุณ AISP และ CSA แห่งสิงคโปร์ที่กรุณา Host พวกเราทั้ง 7 ประเทศในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา Life Long Learning Institute (Singapore)