เมนู

บริษัท Cybertron ร่วมพูดคุย และอัพเดทกลยุทธ์ นวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ล้ำสมัยในระดับสากลในงาน “Synnex Partners Connect 2022”

Pic6

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด นำโดย นายนภัทร อรุณธนา CEO ร่วมพูดคุย และอัพเดทกลยุทธ์ นวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ล้ำสมัยในระดับสากลในงาน “Synnex Partners Connect 2022” เมื่อวันที่ 26 กันยายน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

27 กันยายน 2565

บริษัท Cybertron ร่วมกับทาง Synnex นำโดย นายนภัทร อรุณธนา CEO ร่วมพูดคุย และอัพเดทกลยุทธ์ นวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นำเสนอ Solution การให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  Security Operation Center (SOC)  รวมถึงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยถูกสร้างขึ้นภายใต้กรอบงานของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของมุมมอง ในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ ครบทั้ง Confidentiality, Integrity และ Availability (CIA) และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ cybersecurity มากยิ่งขึ้น เพื่อผนึกกำลังสร้างการเติบโตไปพร้อมกับการตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ และผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน, กลุ่มพลังงาน รวมถึงกลุ่มธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ให้ก้าวสู่โลกเทคโนโลยีแห่งอนาคตใหม่ไปพร้อมๆ กัน ในวันที่ 26 กันยายน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 
 
 

ผู้ให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

อัพเดทกลยุทธ์ และนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

กิจกรรมร่วมสนุกภายในงาน