เมนู

ไซเบอร์ตรอน ร่วมพูดคุยในงาน TISA, TCIOA & TDPOA Executive dinner talk : How Thailand survives from “The UNKNOWN Unknown”?

S__48291859

Update ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่อง Digital risk, Corporate cyber resilience capability และการเตรียมความพร้อมให้องค์กรให้มี Enterprise security เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรดิจิทัล

19 ตุลาคม 2565

นำโดยนายนภัทร อรุณธนา CEO บริษัท ไซเบอร์ตรอน ร่วมพูดคุย ในงาน TISA, TCIOA & TDPOA Executive dinner talk : How Thailand survives from “The UNKNOWN Unknown”? ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CSO/CISO) และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง ซึ่งภายในงานนี้จะเป็นการ Update ประเด็นสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง Digital risk, Corporate cyber resilience capability และการเตรียมความพร้อมให้องค์กรให้มี Enterprise security เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรดิจิทัล ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 18.30 – 21.00 น. ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565